Ekostavivo - první ryze české ekostavebniny

| Autor: PR článek Tisk článku

První ryze český internetový obchod s ekologickými stavebními materiály.

V souvislosti s procesy změny životního stylu a většímu směřování k přírodě je i v oblasti bydlení již několik let znát čím dál silnější snaha o odklon od konvenčního stavitelství k tradičním přírodním materiálům.

Na území Česka i Slovenska vznikla řada organizací a sdružení, zabývajících se přírodním stavitelstvím, výukou a obnovou tradičních technik a řemesel, projektanti i výrobci ekologických stavebních materiálů zaznamenávají zvýšený zájem o své služby a produkty.

Nabídka těchto produktů je již dnes velmi široká, orientace v nich však často poměrně obtížná a možná i proto je obecné povědomí a důvěra v přírodní materiály stále nízká. Ačkoliv len, konopí, sláma, hlína apod. nejsou materiály neznámé, ne všichni si je umí dát do přímé souvislosti se stavbou svého domu. Kromě osvětových aktivit neziskových organizací je zapotřebí i podpora ze strany samotných výrobců a obchodníků, aby se nabídka pro stavebníky stala přehlednější a atraktivnější.

To si mimo jiné klade za cíl i nově vzniklý internetový obchod Ekostavivo - sdružit nabídky především českých a slovenských výrobců přírodních stavebnin pod jednu virtuální střechu tak, aby koncový zákazník, tzn. ekologicky smýšlející stavebník rychle zjistil, jaké materiály a technologie jsou mu k dispozici, případně jaké jsou jejich vlastnosti, použití, a také kolik ho stavba bude stát.

Co v obchodě najdete?

Hlavní filozofiií obchodu je (samozřejmě kromě ekonomické udržitelnosti) trvale udržitelné stavitelství. Volně přeloženo to znamená svojí činností, ať stavební nebo obchodní, napáchat co nejméně škod a nezatížit tím prostředí, ve kterém žijeme.

Proto jsou v nabídce především produkty z čistě přírodních materiálů a nebo alespoň ty, kde je obsah nejrůznějších nutných příměsí nejnižší možný.

Energetická náročnost na výrobu, případně recyklaci je významným faktorem ovlivňujícím výběr produktů, stejně jako zdravotní nezávadnost.

Velký důraz je rovněž kladen na původ zboží, vždy má přednost tuzemský výrobce před zahraničním, a to za předpokladu, že nabízí alespoň srovnatelnou kvalitu za srovnatelnou cenu. Odpadá tím leckdy nesmyslná přeprava a hlavně je podporována myšlenka lokálních trhů, nezávislých na globální trendech.

Komunikace se zákazníkem

Eliminace přepravy byla i důvodem pro rozhodnutí zasílat co nejvíce zboží formou přímých dodávek od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Odpadá mezičlánek skladování u obchodníka, materiál se nemusí vozit sem a tam, skladem se drží pouze minimální množství pro případy, kde to má smysl, zejména pro zákazníky z regionu.

Vzhledem k tomu, že tento obor nabízí alternativy a nedělá si ambice stát se masovou záležitostí, je dlouhodobě udržitelná i myšlenka individuálního přístupu ke každé zakázce s minimem automatizmů. Zákazník si může na stránkách obchodu zboží vybrat a objednat, ale poté se s ním v každém případě spojí pracovník obchodu a domluví detaily a individuální požadavky tak, aby zakázka proběhla co nejefektivněji.

Obchod bude i nadále postupně svoji nabídku rozšiřovat, aby měl zákazník opravdu možnost nakoupit veškerý potřebný materiál pro přírodní stavbu na jednom místě.

Vše najdete na stránkách www.ekostavivo.cz

Z odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit. Kontaktní údaje nebudou předány třetí straně.

Na co nezapomenout

Různé akce

Komunity

Energie

Zahrada

Stavitelství